SIA “Piebalgas alus”


Pabeigts projekts "Ieguldījumi

“Piebalgas alus” ražotnes modernizācijā"


Projekta iesnieguma Nr. 18-00-A00402-000010


SIA “Piebalgas alus” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam pasākuma "Investīcijas

materiālajos aktīvos" apakšpasākuma "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" līdzfinansēto

projektu Nr. 18-00-A00402-000010 ir iegādājusies “Pilno kastu manipulators ar

automātisko vadības sistēmu produkta iepakojumu paletizācijas darbu veikšanai”

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams
Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē


Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests