– Labs, ne? – No Piebalgas!
Kā sacīt jāsaka, Ķenci izveicībā grūti pārspēt!
Bet runājot par mūsu alu – labs, ne? Jo no Piebalgas nācis! ❤️🍻